Kneipenbummel in Durban Social

Kneipenbummel in Durban

A stop on our daytime Durban pub crawl. Photo courtesy of Genevieve Akal.