PUMA Social Club Paris im Le Social Club am 11. März 2011 Social

PUMA Social Club Paris im Le Social Club am 11. März 2011

Die Gäste im PUMA Social Club Paris wetteiferten den ganzen Abend lang bei vielen Feierabendspielen.